Vakantiehuis met sauna Hogeweg 90, Burgh-Haamstede; Magnoliapad 31
Eigenaar: Fam. A.B. van den Berge (hierna te noemen: Verhuurder).
Artikel 1 Vrijwaring Verhuurder
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals Gemeente, Provincie, enz. Evenmin kan Verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water, elektriciteit of internettoegang. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis door de vertraging.
Artikel 2. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en
akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijs van de vakantiewoning
Hogeweg 90, Magnoliapad 31 (hierna te noemen Vakantiewoning) is berekend in Euro’s en is vastgesteld per week In de netto huurprijs is 6% BTW inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals energiekosten en eindschoonmaak, zijn niet bij de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Het is raadzaam bij boeking een annuleringsverzekering te hebben.
Artikel 3. Betaling van de Huurprijs.
Voor iedere reservering moet 100% van de huurprijs worden aanbetaald. Bij boeking/contractondertekening moet 50 % van de totale huursom binnen 1 week  worden voldaan en 50 % van de totale huursom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door Verhuurder zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een notificatie ontvangen met het verzoek de huursom alsnog per omgaande te betalen.
Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Verhuurder
heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. 4 weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder de totale huursom per bank of giro direct te voldoen.
Artikel 4. Annulering door de Huurder.
Elke annulering moet schriftelijk aan Verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de
huurder:
1. annulering minder dan 14 kalenderdagen (4 weken) voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de totale huursom
2. annulering binnen 8 weken tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de huurperiode : 75% van de totale huursom
3. annulering langer dan 8 weken voor de aanvang van de huurperiode : 25 % van de totale huursom
5. Annulering door Verhuurder.
Indien door onvoorziene omstandigheden, zoals bij brand of een natuurramp, Verhuurder de huurovereenkomst moet annuleren, zal de Huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal per omgaande volledige restitutie van de vooruitbetaling plaatsvinden. Huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
5. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands Recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse Kantongerecht.
6. Omschrijving.
Alle informatie op de Internet site www.vakantiehuis-met-sauna.nl van Verhuurder betreffende de Vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende
voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de Verhuurder.
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Verhuurder de Huurder hierover informeren, doch dan
kan Verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum
aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de Huurder Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en
ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme, culturele & sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Verhuurder.
7. Aankomst en vertrek.
De aankomst in de Vakantiewoning vindt normaliter plaats op of na 15.00, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden door onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10.00 uur verlaten zijn op de dag van vertrek aan het eind van de overeengekomen huurperiode.
8. Maximum aantal bewoners.
In de Vakantiewoning mogen niet meer dan 4 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door Verhuurder.
Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 10% van de totale huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg of apart gefactureerd zal worden.
9. Additionele voorwaarden.
In de Vakantiewoning is het NIET toegestaan om een huisdier mee te nemen. Tevens mag NIET gerookt worden in de Vakantiewoning. Minimum leeftijd van de Huurder/Contractant is 21 jaar. Energiekosten worden bij de huurprijs opgeteld en zijn gebaseerd op een gemiddeld verbruik van gas, elektriciteit en water. Er is rekening gehouden met seizoensinvloed.
10. Borg.
Na controle en in orde bevinden van de Vakantiewoning wordt de waarborgsom per bank binnen 10 werkdagen na vertrek teruggestort.